Žiadosť o prijatie do letného tábora

tl_files/centrum/Prihlaska LT.PNG 

Pred prihlásením dieťaťa  je potrebné prihlášku stiahnuť, vytlačiť, vyplniť  a doručiť do SCVČ !